WelZijnsZorg

Welzijn

Zorg waar Welzijn voor U voorop staat!

Zorgen dat U de regie behoudt in eigenwaarde en zelfsturing. Daarna ondersteun, help of neem ik over waar U zorg wenst.

Aandacht

De (thuis)zorg met aandacht voor u als persoon.
Eventuele partner ondersteunen en begeleiden als mantelzorger, zodat uw leven samen in balans blijft en u samen kunt blijven wonen. Daarbij ruimte te geven voor eventueel eigen invulling van zorg.

Belevingsgerichte welzijnszorg

WelZijnZorg levert belevingsgerichte  welzijnszorg rondom de zorgvrager en zijn familie, naasten en mantelzorger.
Direct inzetbaar in een intramurale setting voor psychogeriatrische / gerontopsychiatrische zorgvragers en bij ziekte of afwezigheid van vaste medewerkers kan ik altijd inspringen voor vervanging.

Wilt U meer weten, neem dan even contact op.

Even voorstellen:

Mijn naam is Ans Cuijpers en ik ben van oorsprong een agogisch werker en verzorgende IG. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van jong tot oud, verzorg mantelzorgondersteuning en ben daarnaast gespecialiseerd in dementie.

Ik werk veel bij kleinschalige woonvormen met dementerenden en ondersteun daar waar nodig is. Verder help ik uit bij intramurale settings met gerontopsychiatrische zorgvragers. Ik kan direct inspringen bij een Zorgteam, ter vervanging van vaste (zieke) medewerkers. Ook ben ik inzetbaar en heb ervaring met het begeleiden van groepen in de vorm van een dagbesteding/dagbehandeling voor ouderen.

Verder heb ik ervaring met jong-volwassenen met sociaal-psychische problemen, autisme verwante stoornissen en met ziekte van Korsakov.

Terminale zorg is vanwege mijn bijzondere benadering en deskundigheid mij niet vreemd.

Ik lever Zorg waar Welzijn voor U voorop staat!

Immers, als het Welzijn verbetert, neemt de Zorg af.

Contact
Laat even een berichtje achter, dan neem ik contact met U op.

Meer weten?

06 – 4038 0454

 Oude Schans 26

5953 BC Reuver

WelZijnsZorg

Zorg waar Welzijn voor u voorop staat!

Zorgen dat U de regie behoudt in eigenwaarde en zelfsturing, daarna ondersteunt, helpt of neemt Welzijnzorg over waar U zorg wenst

© 2016 Ans Cuijpers

QR-Code

Pin It on Pinterest

Share This